SITE SEARCH
  
MAIL to Prescent
Main campus address:
Wangjiang campus: section of Chengdu No. 24 Southern Yihuan Code: 610065 | 29 Jiuyanqiao WangjiangRoad, Chengdu Zip: 610064
Huaxi Campus: Chengdu, People’s SouthRoad was on the 17th Zip: 610041
Jiang’an Campus: Shuangliu County, Chengdu, Sichuan road Zip: 610207
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2017/10/03 17:02:08