Home  About  News  Class Information  Schedules  Faculty  Sports Facilities  Master‘s Program  Contact

Spring 2010 Class Schedule
Fall 2009 Class Schedule

 

 

Fall 2009 Class Schedule


Class Level

Activity

Class Day and Time

Class Location

Class Instructor

Basketball

1-1

Basketball

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
BASKETBALL COURT

SU QIANG. YAN JUN.
ZHAO JIANCHUN. etc.

Dance

1-2

Ballroom dance

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

YU XIAOYUAN. YUANZHIHUA.
LIU XIAOANG .etc.

Volleyball

1-3

Volleyball

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
VOLLEYBALL COURT

LI MING. DENG BIN.
ZHAO ZHIJIN etc.

Tennis

1-4

Tennis

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
TENNIS COURT

XIE XIANGHE. LI RUOYU.
CHENGHAI .etc.

Badminton

1-5

Badminton

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
BADMINTON COURT

ZHANG TAO. XIANG YONG
ZHANG SHIPING. etc.

Football

1-6

Football

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
FOOTBALL COURT

CHEN DEMIN. PENG SONG
DU LIN. etc.

Orientation Movement

1-7

Orientation Movement

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
BUGAO HILL

DENG WEI. WANG DACHUAN. etc.

Wu shu

1-8

Taiji

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

LI SU. WANG WEI. etc.

1-9

Sanshou

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

DONG QIANG. DONGZHONG. etc.

Taekwondo

1-10

Taekwondo

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

XIE YUNLONG. etc.

Aerobics

1-11

Aerobics

1—17W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

ZHANG XIAOBO. TAN YUEHUA. etc.

 

 

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2011/04/27 14:56:19