Home  About  News  Class Information  Schedules  Faculty  Sports Facilities  Master‘s Program  Contact

Spring 2010 Class Schedule
Fall 2009 Class Schedule

 

 

Spring 2010 Class Schedule

 

Class Level

Activity

Class Day and Time

Class Location

Class Instructor

Aquatics

1-1

Swimming

11—16W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
SWIMMING POOLS

WANG WEI. WANG XIAOJUN. ZENG HONGGUANG etc.

Basketball

1-2

Basketball

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
BASKETBALL COURT

ZHENG JUN. YAN JUN. ZHAO JIANCHUN etc.

Dance

1-3

Ballroom dance

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

YUAN ZHIHUA. HUANG YU.
SONG JIANHON etc.

Volleyball

1-4

Volleyball

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
VOLLEYBALL COURT

LI YANQIAO. DENG BIN.
ZHAO ZHIJIN etc.

Tennis

1-5

Tennis

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
TENNIS COURT

XIE XIANGHE. CAI KE.
REN CHANGSHENG etc.

Badminton

1-6

Badminton

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
BADMINTON COURT

ZHANG TAO. XIANG YONG
PAN FENG. etc.

Football

1-7

Football

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
FOOTBALL COURT

CHEN DEMIN. GUAN CHANGCHUN
DU LIN. etc.

Orientation Movement

1-8

Orientation Movement

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
BUGAO HILL

DENG WEI. YIN XU. etc.

Wu shu

1-9

Taiji

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

LI SU. SUN WEIGUO. etc.

1-10

Sanshou

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

DONG QIANG. XIE WEIJUN etc.

Taekwondo

1-11

Taekwondo

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

XIE YUNLONG. etc.

Aerobics

1-12

Aerobics

1—10W. Mon—Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

JIANG’AN CAMPUS.
GYM

ZHANG XIAOBO. HUANG SHIMEI. etc.

 

 

 

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2011/04/27 14:56:19