Home  About  News  Class Information  Schedules  Faculty  Sports Facilities  Master‘s Program  Contact

How to select activity and schedule
Where to go on the first day of class
Where to go when it is raining
Class Information

 

 

Rainy day meeting locations

1-5

Tennis

1-10W. Mon-Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

"RUI SHENG" Indoor Tenni-Court

XIE XIANGHE. CAI KE.

REN CHANGSHENG etc.

1-2

Basketball

1-10W. Mon-Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

Cancel

ZHENG JUN. YAN JUN. ZHAO JIANCHUN etc.

1-4

Volleyball

1-10W. Mon-Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

Cancel

LI YANQIAO. DENG BIN.

ZHAO ZHIJIN etc.

1-7

Football

1-10W. Mon-Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

Cancel

CHEN DEMIN. GUAN CHANGCHUN

DU LIN. etc.

1-8

Orientation Movement

1-10W. Mon-Fri. 3-4A.5-6P.7-8P

Cancel

DENG WEI. YIN XU. etc.

 

 

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2011/04/27 14:56:19